Odhadované dopady sucha na výnos hlavných plodín


 • bez dát
 • bez vplyvu sucha
 • sucho ovplyvnilo porasty, strata výnosov do 10%
 • stredné poškodenie suchom, strata výnosov 10 - 30 %
 • ťažké poškodenie suchom, strata výnosov 30 - 40 %
 • extrémnej poškodenie suchom, strata výnosov nad 40%
 • bez vplyvu sucha
 • sucho bez vplyvu na výnos
 • sucho znižuje výnos
 • sucho zásadne znižuje výnos
 • jačmeň, pšenica, repka
 • cukrová repa, zemiaky
 • kukurica
 • ovocné stromy
 • vínna réva

Mapa počtu reportérov z jednotlivých okresov za posledné hlásenia dopadov na poľnohospodárstvo:

  

INFORMÁCIE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESOV OD NAŠICH REPORTÉROV (neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch):

Nitra: „Uplynulý týždeň napršalo 26 mm, čo zachránilo značnú časť úrody ozimín. Porasty jačmeňov a pšeníc sú však nenávratne poškodené suchom - úroda bude záležať na ďalšom vývoji počasia a regenerácii porastov. Deficit zrážok nebol týmto dažďom doplnený.“

Senica: „Stále sucho, za posledný týždeň napršalo 17 mm, trocha to pomohlo jačmeňu, pšenici ,u kukurice, slnečnici mierny posun rastu. Pod stromami sucho, trhliny v pôde.“

Nové Mesto nad Váhom: „17 mm.“

Nové Zámky: „Zrážky v 20.týždni boli 8,8 mm.“

Spišská Nová Ves: „Spadlo 13,5 mm, stav stále rovnaký ako posledné týždne, akurát čoraz viac začínajú chýbať zrážky zemiakom- porasty sú vysoké asi 10 cm, ale pomaly sa začnú tvoriť hľuzky a bez vody ich bude málo a nízky počet hľúz pod trsom je zlý hlavne pre výrobu sadby a samozrejme úrody. Kosby meškajú asi 10 dní až 2 týždne. Porasty ozimnej pšenice začínajú klasiť vo výške porastu 30-45 cm!“

Kežmarok: „Zrážky do 20 mm vegetácii pomohli, ale deficit je stále veľký. Preto dva dni po daždi je povrch pôdy znova presušený, do hĺbky 15 cm zrážky vôbec neprenikli. Extrémne sucho naďalej pretrváva, čo sa prejavuje aj skrátením, urýchlením vývoja fenologických fáz rastlín.“

Levice: „Zrážky za posledné sledované obdobie boli 9 mm.“

Nové Mesto nad Váhom: „Zrážky 14 mm na pár dní znížili deficit v povrchovej vrstve. Dobré je najmä pre dosiaľ nevzídené porasty cukrovej repy, kukurice. Dovzchádzava aj jačmeň, čo už nie je tak dobré - nevyrovnané dozrievanie.“

Piešťany: „16,9 mm pomohlo najmä jačmeňom. Odozva na vzchádzajúcej kukurici a sóji zatiaľ nie je ani badateľná. Len dva dni po zrážkach je povrch opäť vyschnutý, ako by ani nepršalo.“

Sabinov: „Za 20.týždeň sme mali 11 mm  zrážok . Tieto zrážky nezmenili vážnu situáciu vplyvu sucha na vegetáciu.“

Komárno: „Napršalo 4,3 mm spolu 116,0 mm. Na pieskoch to je katastrofa.“

Levice: „Za minulý týždeň len 5,5 mm zrážok.“

Veľký Krtíš: „V piatok ľadovec s priemerom 15 - 20 mm.“

Vranov nad Topľou: „Za uplynulý týždeň napršalo 11,5 mm zrážok, ktoré viac-menej dopomohli k zlepšeniu vlahových pomerov v pôdnom profile, ale aj tak pretrváva nedostatok vlahy v pôde z dlhodobého hľadiska.“

Nové Zámky: „6,8 mm za minulý týždeň.“

Komárno: „V máji nám napršalo 3-4mm, extrémne sucho je najviac vidieť na piesčitých pôdach miestami úplne zaschli porasty. Jačmeň jarný predpokladáme 50% výpadok úrody.“

Myjava: „Minulý týždeň sme mali 17,6 mm zrážok. Trávy na lúkach kvitnú a ako aj ostatné plodiny nerastú už do výšky. Porasty sú veľmi slabé.“

Nitra: „V sledovanom týždni boli zrážky aj v lokalite Nitra. V týždni, pri ochladení, napršalo 2,5 a 27 mm = 29,5 mm. Zrážky boli počas viac hodín, v bezvetrí. Na povrchu pôdy sa netvorili mláky - infiltrácia do pôdy bola plynulá. Dopad na poľné kultúry sa prejaví v nasledujúcich dňoch.“

Dunajská Streda: „Konečne prišli výdatnejšie zrážky, ktoré zdá sa zmiernili škody spôsobené predchádzajúcim dlhotrvajúcim suchom. Celkový úhrn zrážok za uplynulý týždeň je 20 mm.“

Prievidza: „V 20. týždni zrážky 31,6mm. Na sucho, ktoré tu prevláda to je aj tak málo. O dva dni bol povrch pôdy vplyvom slnečného žiarenia a vetra vysušený. Dážď prišiel v pravý čas.“

Nové Zámky: „Za posledný týždeň sa vyskytli zrážky 13 a 15 mája, 15 mája sa vyskytla aj búrka s krúpami, zrážok spadlo za búrku 5,8 mm, za celý deň spadlo 9,2 mm.  13.mája sa vyskytol len slabý dážď s úhrnom zrážok 1,0 mm.  Od začiatku mája zatiaľ spadlo 11,6 mm, sucho pokračuje !“ 

Lučenec: „Sucho naďalej pokračuje aj v 20. týždni napriek zrážkam, ktoré sa vyskytli 13. a 15. mája ale len v súhrnnom množstve 3,6+4,5 mm, teda 8,1 mm, čo len čiastočne pomohlo zredukovať vysokú prašnosť a slabo prevlhčiť vrchnú časť pôdy.“

 

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

 • 22. 1. 2019

  Sucho na Slovensku v roku 2018

  V nasledujúcej analýze prinášame predbežné hodnotenie vývoja sucha (meteorologického a pôdneho) a jeho dopadov v kontexte teplotných a zrážkových pomerov na Slovensku v roku 2018. Ako sme informovali v predošlej správe o stave klímy, rok 2018 skončí na Slovensku z hľadiska teploty vzduchu ako mimoriadne až extrémne teplý a je veľmi pravdepodobné že bude 1. až 2. najteplejší od začiatku 20. storočia (v Hurbanove od roku 1871). Viac informácií sa dočítate na stránke.

   

 • 28. 6. 2018

  Sucho sa nevyhlo Slovensku ani na jar 2018

   Na vlahovú bilanciu počas jari výrazne vplývala aj vysoká teplota vzduchu v mesiacoch apríl a máj, ktorá podmieňovala vysoké hodnoty potenciálnej evapotranspirácie (PET). Detailnejšie zhodnotenie klimatologických a fenologických podmienok nájdete na stránke SHMÚ.