Dopady na lesy


  • bez dopadov
  • začínajúce prejavy sucha
  • pokročilé prejavy sucha
  • zlyhanie výsadby s výrazným podielom sucha
  • chýba hlásenie
  • bez dopadov
  • zaznamenané prejavy sucha
  • listnaté
  • ihličnaté

Mapa počtu reportérov z jednotlivých okresov za posledné hlásenia dopadov na LESNÍCTVO:

INFORMÁCIE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESOV OD NAŠICH REPORTÉROV (neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch):

Bratislava: „Bez dopadov sucha na lesné porasty. Pôda je nasýtená vodou, vodné toky sú dobre zásobené.“

Liptovský Mikuláš: „Zrážky boli za uplynulý týždeň na vysokej úrovni, čo sa prejavuje aj dobrou zásobou vody v pôde aj vodných tokoch.“

Topoľčany: „Zrážky v lokalite Kulháň za sledované obdobie: 47 mm.“

Levice: „Zrážky 18,4 mm.“

Senica: „Obec Jablonica je dostatočne zásobená vodou, ale silné lejaky ju obchádzajú.“

Banská Bystrica: „Búrky a intenzívne krátke zrážky spôsobujú menšie problémy na porastoch.“

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality