Dopady na lesy


  • bez dopadov
  • začínajúce prejavy sucha
  • pokročilé prejavy sucha
  • zlyhanie výsadby s výrazným podielom sucha
  • chýba hlásenie
  • bez dopadov
  • zaznamenané prejavy sucha
  • listnaté
  • ihličnaté

Mapa počtu reportérov z jednotlivých okresov za posledné hlásenia dopadov na LESNÍCTVO:

 

INFORMÁCIE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESOV OD NAŠICH REPORTÉROV (neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch):

Liptovský Mikuláš: „Za minulý týždeň sa počasie zhoršilo tým, že sme nezaznamenali žiadne zrážky na našom území, čo sa prejavuje na preschnutím pôdy do väčšej hĺbky.“

Levice: „Zrážky 3,6 mm.“

Topoľčany: „Zrážky v lokalite Kulháň za sledované obdobie: 10 mm.“

Senica: „Úhrn zrážok za uplynulý týždeň do 5 mm.“

Banská Bystrica: „Týždeň bez dažďa, hoci podľa predpovede malo 2 dni pršať. Otepľuje sa výrazne, skokovo.“

Nové Zámky: „Pôda vlhká dobre tvarovateľná, dobre zásobená pôda aj vodné toky. Množstvo zrážok za posledné obdobie cca 12 mm.“

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality