Dopady na lesy


  • bez dopadov
  • začínajúce prejavy sucha
  • pokročilé prejavy sucha
  • zlyhanie výsadby s výrazným podielom sucha
  • chýba hlásenie
  • bez dopadov
  • zaznamenané prejavy sucha
  • listnaté
  • ihličnaté

Mapa počtu reportérov z jednotlivých okresov za posledné hlásenia dopadov na LESNÍCTVO:

 

INFORMÁCIE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESOV OD NAŠICH REPORTÉROV (neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch):

Brezno: „Pôda je pne nasýtená vodou (do hĺbky viac ako 20 cm), blatistá. Výrazne zhoršený pohyb mechanizmov po lesnej pôde.!

Topoľčany: „Zrážky v lokalite Kulháň za sledované obdobie: 34 mm.“

Levice: „Zrážky 58 mm.“

Brezno: „Po suchom lete výrazné doplnenie pôdnej vlahy.“

Banská Bystrica: „Výrazný povrchový odtok.“

Trnava: „Úhrn zrážok za uplynulý týždeň 45 mm.“

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

12. november 2023 / 45. týždeň

previous next close