Dopady na lesy


  • bez dopadov
  • začínajúce prejavy sucha
  • pokročilé prejavy sucha
  • zlyhanie výsadby s výrazným podielom sucha
  • chýba hlásenie
  • bez dopadov
  • zaznamenané prejavy sucha
  • listnaté
  • ihličnaté

Mapa počtu reportérov z jednotlivých okresov za posledné hlásenia dopadov na LESNÍCTVO:

INFORMÁCIE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESOV OD NAŠICH REPORTÉROV (neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch):

Bratislava: „Dnes 7:30 hod 2 stupne C. Pôdna vlhkosť v katastri K. Ves - ostrov Sihoť je momentálne stupeň 4 a viac, veľmi blatisto. V ďalších dvoch katastroch je to stupeň 3 - 4, pôda pod povrchom tuhá, nezmrznutá, vlhká.“

Nové Mesto nad Váhom: „Stále teplo a bez snehu, ale aspoň zrážky v podobe dažďa.“

Levice: „Zrážky 54 mm.“

Senica: „Úhrn zrážok za predchádzajúci týždeň 23 mm. Na konci týždňa veterno.“

Pezinok: „Kataster Neštich, polohy nad 300 m. n. m. - ráno 0 stupňov C, pôda zatiaľ nezamrznutá, vlhká, ale stále je nedostatok potrebnej vlahy.“

Topoľčany: „Zrážky za sledované obdobie v lokalite Kulháň: 44 mm.“

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality