Dopady na lesy


  • bez dopadov
  • začínajúce prejavy sucha
  • pokročilé prejavy sucha
  • zlyhanie výsadby s výrazným podielom sucha
  • chýba hlásenie
  • bez dopadov
  • zaznamenané prejavy sucha
  • listnaté
  • ihličnaté

Mapa počtu reportérov z jednotlivých okresov za posledné hlásenia dopadov na LESNÍCTVO:

INFORMÁCIE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESOV OD NAŠICH REPORTÉROV (neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch):

Snina: „Mráz (nameraný v 7.00 hod.) v utorok a štvrtok -7 °C, streda -8,5 °C, piatok -2 °C.“

Bratislava: „Bez negatívnych dopadov na lesné porasty, zatiaľ.“

Zlaté Moravce: „Povrch je OK. V hlbších vrstvách voda chýba -studne, dolinové potoky.“

Levice: „Pôda vlhká, zanecháva vlhký pocit na prstoch. Stav hladiny vody v menších vodných tokoch bez doplnenia vody. Množstvo zrážok za posledné obdobie cca 2 mm.“

Nové Zámky: „Pôda vlhká, dobre tvarovateľná s možnosťou otlačenia prsta. Stav hladiny vody v menších vodných tokoch bez výrazného doplnenia hladiny vody. Množstvo zrážok za posledné obdobie cca 10 mm.“

Levice: „Zrážky 0,4 mm.“

 

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

17. november 2022 / 46. týždeň

previous next Stiahnuť close