Dopady na lesy


 • bez dopadov
 • začínajúce prejavy sucha
 • pokročilé prejavy sucha
 • zlyhanie výsadby s výrazným podielom sucha
 • chýba hlásenie
 • bez dopadov
 • zaznamenané prejavy sucha
 • listnaté
 • ihličnaté

Mapa počtu reportérov z jednotlivých okresov za posledné hlásenia dopadov na LESNÍCTVO:

INFORMÁCIE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESOV OD NAŠICH REPORTÉROV (neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch):

Bánovce nad Bebravou: „Množstvo zrážok: 23,1 mm, údaje o zrážkovom úhrne zo staníc na Čiernom a Suchom vrchu na požiadanie, ak bude záujem.“

Nové Zámky: „Pôda vlhká tvarovateľná s možnosťou otlačenia prsta, stav hladiny vody v menších vodných tokoch bez výrazného doplnenia vody. Množstvo zrážok za posledné obdobie cca 11 mm.“

Topoľčany: „Zrážky boli rozdelené nerovnomerne. Niekde spadlo viac, vedľa menej. Ešte stále nebol doplnený deficit v spodných pôdnych horizontoch.“

Topoľčany: „Úhrn zrážok za sledované obdobie v lokalite Kulháň: 12 mm.“

Trnava: „Úhrn zrážok za uplynulý týždeň 9 mm.“

Hlohovec: „Mierne zlepšenie po víkendových dažďových prehánkach.“

 

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

 • 4. 10. 2022

  3. ročník - stretnutie reportérov

  3. ročník diskusného odborného stretnutia „ MONITORING A HODNOTENIE DOPADOV SUCHA NA SLOVENSKU-stretnutie s reportérmi z praxe“.

 • 27. 7. 2022

  Prejavy sucha na lesných porastoch

  Pretrvávajúci nedostatok atmosférických zrážok v kombinácii s mimoriadne až extrémne vysokými hodnotami teploty vzduchu si v tomto roku začínajú vyberať svoju daň v podobe zhoršujúceho sa stavu vegetácie lesných porastov. Viac sa dozviete na stránkach SHMÚ. 

11. september 2022 / 36. týždeň

previous next close