Dopady na lesy


 • bez dopadov
 • začínajúce prejavy sucha
 • pokročilé prejavy sucha
 • zlyhanie výsadby s výrazným podielom sucha
 • chýba hlásenie
 • bez dopadov
 • zaznamenané prejavy sucha
 • listnaté
 • ihličnaté

 Mapa počtu reportérov z jednotlivých okresov za posledné hlásenia dopadov na LESNÍCTVO:

INFORMÁCIE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESOV OD NAŠICH REPORTÉROV (neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch):

Levice: „Pôda vlhká bez výrazného doplnenia hladiny vody v menších vodných tokoch. Začínajúce prejavy sucha v mladých lesných porastoch, vädnutia, usychanie. Množstvo zrážok za posledné obdobie cca 35 mm.“

Pezinok: „Stupeň 2, ale blíži sa k 3, to po poslednom daždi. V katastri Neštich cca 50 percent mladej výsadby vplyvom sucha uhynulo - buk, dub, jaseň, dokonca i jedľa, ktorá bola podsadená pod clonou starých porastov.“

Bánovce nad Bebravou: „Výrazné zrážky od 29.7 do 31.7.2022 v objeme nad 65 mm za uvedené obdobie.“

Revúca: „Víkendové zrážky mierne zlepšili deficit zrážok. Sadenice, ako aj staré porasty (hlavne buk a breza) vykazujú známky nedostatku vlahy.“

Bratislava: „Vo vybraných katastroch sme veľmi výrazné škody suchom - oproti Malým Karpatom - na mladých porastoch nezaznamenali, aj keď pravdaže jednotlivo sú. Veľmi pomohol dážď cez víkend, ale škody suchom, v iných okolitých katastroch na mladej výsadbe na jar a staršej, na veľkých plochách sú už nezvratné.“

Trebišov: „Po víkendových dažďoch vrchná vrstva pôdy vlhká, vodné toky však stále prakticky bez vody.“

Nitra: „Víkendové zrážky významne zmenili vlhkostné pomery v lesoch. V potokoch ešte stále netečie množstvo vody zvyčajné v tomto období. Väčšina vlahy je zachytená v pôde a lesoch. Aby sa situácia s nedostatkom vlahy stabilizovala, ešte by muselo napršať.“

Trnava: „Úhrn zrážok za uplynulé obdobie 38 mm na konci týždňa.“

Topoľčany: „Zrážky v lokalite Kulháň za sledované obdobie: 35 mm.“

Piešťany: „Po dlhšom čase víkendové zrážky priemerne cca 23 mm.“

Banská Bystrica: „Koniec týždňa zrážky, najmä sobota a neďeľa.“ 

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

 • 27. 7. 2022

  Prejavy sucha na lesných porastoch

  Pretrvávajúci nedostatok atmosférických zrážok v kombinácii s mimoriadne až extrémne vysokými hodnotami teploty vzduchu si v tomto roku začínajú vyberať svoju daň v podobe zhoršujúceho sa stavu vegetácie lesných porastov. Viac sa dozviete na stránkach SHMÚ. 

 • 19. 7. 2022

  Nový produkt - percento zasiahnutého územia

   V stránke www.intersucho.sk v časti Intenzita sucha pribudol nový produt - grafické znázornenie percenta zasiahnutého územia vybranými kategóriami sucha.

10. júl 2022 / 27. týždeň

previous next close