Dopady na lesy


 • bez dopadov
 • začínajúce prejavy sucha
 • pokročilé prejavy sucha
 • zlyhanie výsadby s výrazným podielom sucha
 • chýba hlásenie
 • bez dopadov
 • zaznamenané prejavy sucha
 • listnaté
 • ihličnaté

Mapa počtu reportérov z jednotlivých okresov za posledné hlásenia dopadov na LESNÍCTVO:

INFORMÁCIE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESOV OD NAŠICH REPORTÉROV (neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch):

Levice: „Suchší povrch pôdy, znižovanie hladiny vody v menších vodných tokoch bez dopadov na mladé lesné porasty. Stav zrážok za posledné obdobie cca 5 mm.“

Nové Zámky: „Suchší povrch pôdy, znižovanie hladiny vody v menších vodných tokoch, bez dopadov na mladé lesné porasty. Stav zrážok za posledné obdobie cca 12 mm.“

Bratislava: „Včera v Bratislave večer dážď, slabá, krátkotrvajúca búrka. Negatívne prejavy sucha na mladých lesných porastoch a na starších a starých lesných porastoch sme dosiaľ nezaznamenali.“

Bánovce nad Bebravou: „Zrážky v lokalite Kulháň za sledované obdobie: 4 mm.“

Senica: „Úhrn zrážok za predchádzajúce obdobie 23 mm (zrážky z búrok). Na konci týždňa veterno.“

 

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

 • 27. 7. 2022

  Prejavy sucha na lesných porastoch

  Pretrvávajúci nedostatok atmosférických zrážok v kombinácii s mimoriadne až extrémne vysokými hodnotami teploty vzduchu si v tomto roku začínajú vyberať svoju daň v podobe zhoršujúceho sa stavu vegetácie lesných porastov. Viac sa dozviete na stránkach SHMÚ. 

 • 19. 7. 2022

  Nový produkt - percento zasiahnutého územia

   V stránke www.intersucho.sk v časti Intenzita sucha pribudol nový produt - grafické znázornenie percenta zasiahnutého územia vybranými kategóriami sucha.

16. jún 2022 / 24. týždeň

previous next Stiahnuť close