Dopady na lesy


 • bez dopadov
 • začínajúce prejavy sucha
 • pokročilé prejavy sucha
 • zlyhanie výsadby s výrazným podielom sucha
 • chýba hlásenie
 • bez dopadov
 • zaznamenané prejavy sucha
 • listnaté
 • ihličnaté

Mapa počtu reportérov z jednotlivých okresov za posledné hlásenia dopadov na LESNÍCTVO:

 

INFORMÁCIE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESOV OD NAŠICH REPORTÉROV (neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch):

Bratislava: „Bez negatívnych dopadov na mladé lesné porasty, pôda ledva stupeň 3.“

Senica: „Pôda je niektoré dni suchšia iné zasa premočená, zrážky nie sú trvalé ale iba niekoľko hodinové.“

Banská Bystrica : „Oteplenie, žiadne zrážky ani lokálne búrky.“

Topoľčany: „Zrážky v lokalite Kulháň za sledované obdobie: 8 mm.“

Nitra: „Hladina vodných tokov v lese je na túto ročnú dobu štandardná. Nie sú pozorované na porastoch následky nedostatku vody v pôde. Vlaha bola za posledný týždeň doplnená formou dažďa z búrok a rannej rosy.“

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

 • 4. 10. 2022

  3. ročník - stretnutie reportérov

  3. ročník diskusného odborného stretnutia „ MONITORING A HODNOTENIE DOPADOV SUCHA NA SLOVENSKU-stretnutie s reportérmi z praxe“.

 • 27. 7. 2022

  Prejavy sucha na lesných porastoch

  Pretrvávajúci nedostatok atmosférických zrážok v kombinácii s mimoriadne až extrémne vysokými hodnotami teploty vzduchu si v tomto roku začínajú vyberať svoju daň v podobe zhoršujúceho sa stavu vegetácie lesných porastov. Viac sa dozviete na stránkach SHMÚ. 

30. apríl 2022 / 17. týždeň

previous next close