Dopady na lesy


  • bez dopadov
  • začínajúce prejavy sucha
  • pokročilé prejavy sucha
  • zlyhanie výsadby s výrazným podielom sucha
  • chýba hlásenie
  • bez dopadov
  • zaznamenané prejavy sucha
  • listnaté
  • ihličnaté

Mapa počtu reportérov z jednotlivých okresov za posledné hlásenia dopadov na LESNÍCTVO:

 INFORMÁCIE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESOV OD NAŠICH REPORTÉROV (neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch):

Malacky: „Včera po 19.30 krátkotrvajúci dážď, ale dnes bez výrazného doplnenia vody - vlhkosti v pôde. Nová výsadba zatiaľ prežíva, porasty - mladiny a staršie bez dopadov. Ale vlhkosť pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybuje v rozmedzí 2 - 3.“

Senica: „Úhrn zrážok za predchádzajúci týždeň 7 mm.“

Topoľčany: „Zrážky v lokalite Kulháň za sledované obdobie: 14 mm.“

Banská Bystrica: „Za posledný týždeň zrážok málo, len občasné.“

Nové Zámky: „Suchší povrch pôdy, znížená hladina vody v menších vodných tokoch bez dopadov na mladé lesné porasty. Množstvo zrážok za posledné obdobie cca 8 mm.“

Levice: „Suchší povrch pôdy, zníženie hladiny vody v menších vodných tokoch, bez dopadov na mladé lesné porasty. Množstvo zrážok za posledné obdobie cca 4 mm.“

 


týždeň
Prehrať animáciu:
17. týždeň 2022 - 18. týždeň 2022

Stiahnuť mapu Zobraziť
Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality