Dopady na lesy


 • bez dopadov
 • začínajúce prejavy sucha
 • pokročilé prejavy sucha
 • zlyhanie výsadby s výrazným podielom sucha
 • chýba hlásenie
 • bez dopadov
 • zaznamenané prejavy sucha
 • listnaté
 • ihličnaté

Mapa počtu reportérov z jednotlivých okresov za posledné hlásenia dopadov na LESNÍCTVO:

INFORMÁCIE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESOV OD NAŠICH REPORTÉROV (neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch):

Levice: „Suchý povrch pôdy, malé vodné toky s výrazne zníženým stavom hladiny vody bez dopadov na mladé  lesné porasty a mladiny. Množstvo zrážok od posledného hlásenia 0 mm.“

Nové Zámky: „Vplyv sucha už nemožno hodnotiť.“

Stropkov: „Mierny zrážkový deficit nemá badateľný negatívny vplyv na lesné porasty ani vysadenú kultúru.“

Prievidza: „Suchá prašná pôda. Pokročilé štádium sucha so začínajúcimi prejavmi.“

Ružomberok: „Stromy už mimo vegetačného obdobia.“

Trnava: „Už začína primŕzať, ale vlahy je málo.“

Trebišov: „Pôda je už vodou zásobená dobre, ale potoky sú stále skoro suché.“

Brezno: „Suchý povrch pôdy.“

Trnava: „Úhrn zrážok za uplynulý týždeň do 1 mm. Bez strát na zalesňovaní.“

Levice: „Zrážky za posledné za obdobie sú nulové, prejavy sucha sú veľmi viditeľné hlavne na vysychavých stanovištiach.“

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

 • 20. 10. 2021

  Ocenenie lesníkov 2021

   Ocenili sme reportérov z Národnej monitorovacej siete v oblasti lesníctva.  Viac sa dozviete na stránke SHMÚ.

 • 16. 9. 2021

  Zhodnotenie sucha na jar a v lete 2021

   V nasledujúcom článku nájdete zhodnotenie sucha na jar a v lete 2021. Viac nájdete na stránke SHMU.

21. november 2021 / 46. týždeň

previous next close