Dopady na lesy


 • bez dopadov
 • začínajúce prejavy sucha
 • pokročilé prejavy sucha
 • zlyhanie výsadby s výrazným podielom sucha
 • chýba hlásenie
 • bez dopadov
 • zaznamenané prejavy sucha
 • listnaté
 • ihličnaté

Mapa počtu reportérov z jednotlivých okresov za posledné hlásenia dopadov na LESNÍCTVO:

INFORMÁCIE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESOV OD NAŠICH REPORTÉROV (neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch):

Nové Zámky: „Na jar sa nezalesňovalo, nemožno hodnotiť výsadbu z jari.“

Nové Zámky: „Sadenice, čo už vyschli, vyschli, sucho už nepostupuje, nakoľko už je september, nie sú vysoké teploty.“

Kysucké Nové Mesto: „Vysychanie jednotlivých jedincov v založených kultúrach a mladých porastov; dôvod nemusí byť abiotického pôvodu; nie je jasné, či je príčinou nedostatok zrážok a pôdnej vlahy.“

Trebišov: „Napriek pomerne výdatným zrážkam zo začiatku min. týždňa je povrch pôdy suchý a menšie potoky bez vody.“

Topoľčany: „Zrážky v lokalite Kulháň za sledované obdobie: 11 mm.“

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

 • 4. 10. 2022

  3. ročník - stretnutie reportérov

  3. ročník diskusného odborného stretnutia „ MONITORING A HODNOTENIE DOPADOV SUCHA NA SLOVENSKU-stretnutie s reportérmi z praxe“.

 • 27. 7. 2022

  Prejavy sucha na lesných porastoch

  Pretrvávajúci nedostatok atmosférických zrážok v kombinácii s mimoriadne až extrémne vysokými hodnotami teploty vzduchu si v tomto roku začínajú vyberať svoju daň v podobe zhoršujúceho sa stavu vegetácie lesných porastov. Viac sa dozviete na stránkach SHMÚ.