Dopady na lesy


 • bez dopadov
 • začínajúce prejavy sucha
 • pokročilé prejavy sucha
 • zlyhanie výsadby s výrazným podielom sucha
 • chýba hlásenie
 • bez dopadov
 • zaznamenané prejavy sucha
 • listnaté
 • ihličnaté

Mapa počtu reportérov z jednotlivých okresov za posledné hlásenia dopadov na LESNÍCTVO:

 

INFORMÁCIE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESOV OD NAŠICH REPORTÉROV (neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch):

Žilina: „Pomiestné usýchanie sadeníc do 10%. Zrážky 2  mm.“

Levice: „Stav mladých lesných porastov bez dopadu sucha. Množstvo zrážok 30 mm. Pôda mierne vlhká bez zásadného doplnenia vodných tokov.“

Revúca: „V južných expozíciach miestami nová výsadba-vyschnuté sadenice z tohoročného zalesňovania.“

Ilava: „Jar bola výborná daždivá, prijatie sadeníc bolo cca 90 %. Ale neskoršie sucho znižuje túto hranicu na cca 60%. Na mladých výhonkoch pri drevine buk, pri tohtoročnej výsadbe nie je zatiaľ vidieť vysychanie. Pri drevine smrek, pri tohtoročnej výsadbe, mladé výhonky sú uvädnuté a na južnej expozícii vysychá.“

Kysucké Nové Mesto: „Ujatosť jarnej výsadby na úrovni cca 95 - 97 %. Nedá sa jednoznačne povedať, že príčinou neujatosti je len nedostatok vlahy a zrážok.  Mladiny nie sú dotknuté suchom.“

Revúca: „Minulotýždňové prudké zrážky, zlepšili pôdnu vlhkosť v okolí. Na umelej výsadbe ešte, nie sú pozorované prejavy vysychania. Pomiestne prejavy spálenia pozorujeme na prirodzenom zmladení duba.“

Vranov nad Topľou: „Stav pôdnej vlhkosti nemá v doterajšom priebehu sezóny negatívny vplyv na ujatosť sadeníc ani na stav mladých lesných porastov.“

Stropkov: „Stav pôdnej vlhkosti nemá v doterajšom priebehu sezóny negatívny vplyv na ujatosť sadeníc ani na stav mladých lesných porastov.“

Medzilaborce: „Ujatosť sadeníc je dobrá, sucho nemá vplyv na vývoj mladých lesných porastov.“

Nové Zámky: „Sadenice z jarného zalesňovania - v dôsledku sucha máme dosť veľké straty suchom, niektoré porasty celé (alebo polovica) úplne vypadli (dreviny DB a TP). Staršie porasty (zalesnené pred 2-3 rokmi ) tiež niektoré povypadávali.“

Brezno: „Ujatosť sadeníc hodnotím ako veľmi dobrú. Mladé lesné porasty sú bez prejavov vysychania.“

Považská Bystrica: „Ujatosť sadeníc vysychavé stanovištia 60 %. Ostatné stanovištia 80 %, sadenice DZ trpia pri extremnych výkyvoch teploty - spálou letorastov.“

Brezno: „Suchšie počasie sa prejavilo na tohtoročnej jarnej výsadbe - objavujú sa aj vyschnuté sadenice. Na mladých lesných porastoch zatiaľ nie je viditeľný negatívny dopad.“

Levice: „Tento rok vzhľadom na daždivú jar nepozorujeme výpadok zmladenia v dôsledku sucha. Dokonca aj padnutý žaluď a bukva čo v skorej jari vyzerala, že vyschne, tak po dažďoch máme veľmi pekné prirodzené zmladenie.“

Košice – okolie: „Na niektorých lokalitách vysychavé stanovište je cca 20% strata z umelej obnovy z dôvodu vyschnutia  sadeníc.“

Humenné: „Pozorujem začínajúce usychanie sadeníc duba a borovice z jarného zalesňovania na južných slnečných expozíciách.“

Rožňava: „Začínajúce vädnutie, hrdzavenie vysadených sadeníc.“

Čadca: „Ujatosť sadeníc z jarného zalesňovania veľmi dobrá, škody suchom do 10%.“

Nové Zámky: „U duba hnednutie listov, prejav predchádzajúcej horúčavy, straty suchom cca 30 - 35 % výsadby. U topoľa  žltnutie listov na báze kmienika postupné odumieranie, terminálne listy ešte životaschopné, straty suchom cca 20 - 25 % výsadby. U agáta a borovice slabšie prejavy vyschýnania, straty suchom cca 10 % zmladenia a výsadby.“

Trebišov: „Zatiaľ neevidujeme podstatný vplyv nadmerného sucha alebo nadmernej vlhkosti na stav mladých výsadieb , nárastov a mladín.“

Šaľa: „Dubové sadenice z jarného zalesňovania vyschli na 70%. Topoľ sme na jar nesadili.“

Partizánske: „Jarná zalesňovačka je ohrozená, začína vysýchať. Horšie je, že schne aj prirodzené zmladenie ,ktoré sme v tomto semennom roku chceli ochrániť aj oplôtkami.“

Námestovo: „Suchšie počasie zatiaľ neovplyvňuje stav mladín a narastov. V našich lokalitách je viacej búrok, ktoré čiastočne dopĺňajú vodný deficit.“

Gelnica: „Plochy zalesnené na jar majú 95% ujatosť a stav mladých porastov je výborný keďže zrážok bolo v jarnom období dostatok...“

Humenné: „Zatiaľ evidujeme cca 10% usychania jednotlivých sadeníc z umelej obnovy.“

Snina: „Keďže prejavy sucha na sadeniciach aj MLP sú bez dopadov, stav ujatosti sadeníc je dobrá, bez potreby vylepšovania, tak isto je to aj pri MLP, kde som zatiaľ nezaznamenal žiadne zmeny na týchto kultúrach.“

Dolný Kubín: „Ujatosť sadeníc po jarnom zalesňovaní je dobrá, škody suchom sú minimálne.“

Galanta: „Vplyvom dlhotrvajúcich horúčav v mes. jún vznikli na lesných kultúrach straty, ktoré predbežne odhadujeme na 30 - 40 %.“

Topoľčany: „Zrážky za sledované obdobie v našej lokalite 46 mm.“

Vranov nad Topľou: „Stav ujatosti sadeníc v katastrálnych územiach je nasledovný: listnaté dreviny  60 - 70 % ihličnaté dreviny 20 -25 %.“

Prešov: „T.R. nemalo počasie t.j. sucho žiaden  vplyv na ujatosť sadeníc na našej LS Široké v k.ú. Široké za kt. Vám reportujeme. Počas  jarného  zalesňovania boli zrážky dostatočné a aj chladnejší charakter počasia prispel k tomu, že počasie nijak negatívne neovplyvnilo ujatosť sadeníc jarného zalesňovania. Teraz koncom júna a začiatkom júla „ slabšie“ sadenice javili „ akýsi“ náznak pôsobenia nadmerného tepla a slnka. Jemné lístky boli stočené respekt. zavednuté, ale následne pri doplnení vlahy nejavia žiadne známky poškodenia či už suchom, alebo úpalom.“

Žiar nad Hronom: „Po vzájomnej konzultácií s vedúcimi lesných obvodov konštatujem, že tento kalendárni rok nezaznamenávame nejaké výrazné zmeny n a sadeniciach, alebo mladých lesných porastoch, ktoré by boli spôsobené zvýšenými teplotami , alebo nedostatkom vlahy.

 

 

 

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

 • 11. 1. 2021

  Sucho na Slovensku v roku 2020

  V kontexte meteorologického a pôdneho sucha rok 2020 nebol až taký výnimočný, bol menej suchý. Vyznačoval sa jednou výraznou epizódou sucha v jarnom období. Viac sa dočítate na stránke SHMÚ.

 • 29. 4. 2020

  Prvé príznaky sucha v roku 2020

  Sucho sa za posledné dva až tri týždne rozširuje na čoraz väčšiu plochu. V článku je zhrnutá aktuálna situácia a uvedené sú aj stručné informácie od odborníkov z praxe. Viac sa dočítate v článku na stránke SHMÚ.