Relatívne nasýtenie pôdy


Nedostatok vlahy
                   
010203040506070 90100
0 = bod vädnutia; 50 = bod zníženej dostupnosti; 100 = poľná kapacita

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 7.7. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 30.6. do nedele 7.7. ráno)

 

Zásoba vody v pôde a relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve (0-40 cm) pod hranicou 10 % na Záhorí a v okolí Bratislavy. Hodnoty nasýtenia 10-20 % sú aj na juhu stredného Slovenska. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie pod 10 % taktiež na Záhorí a v okolí Bratislavy. Veľmi podobná situácia je aj v celom pôdnom profile. Nasýtenie pod hranicou 50 % sa vyskytuje na približne 2/3 územia.

Viac informácií

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality