Relatívne nasýtenie pôdy


Nedostatok vlahy
                   
010203040506070 90100
0 = bod vädnutia; 50 = bod zníženej dostupnosti; 100 = poľná kapacita

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 9.6. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 2.6. do nedele 9.6. ráno)

 

Zásoba vody v pôde a relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve (0-40 cm) na väčšine územia vyššie ako 90 %. Na juhozápadnom Slovensku je ešte lokálne nasýtenie 50-70 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) sú najnižšie hodnoty 10-20 % na Záhorí a Podunajskej nížine a 30-40 % na juhu stredného a východného Slovenska. V celom profile (0-100 cm) je nasýtenie 30-40 % v južnej časti Záhoria a v okolí Bratislavy. Na strednom a východnom Slovensku je nasýtenie všade vyššie ako 50 %.

Viac informácií

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality