Relatívne nasýtenie pôdy


Nedostatok vlahy
                   
010203040506070 90100
0 = bod vädnutia; 50 = bod zníženej dostupnosti; 100 = poľná kapacita

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 12.5. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 5.5. do nedele 12.5. ráno)

 

Zásoba vody v pôde a relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve (0-40 cm) pod hranicou 10 % ojedinele na Záhorí. Na Podunajskej nížine sú hodnoty zväčša v intervale 10-20 %. Pod hranicou 50 % je nasýtenie na viac ako ¾ územia. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie na väčšine územia vyššie ako 50 %. Najnižšie hodnoty sú v intervale 10-20 % na Záhorí a 30-40 % na Podunajskej nížine. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je nasýtenie najnižšie 10-20 % na Záhorí a 20-30 % na Podunajskej nížine. Na strednom a východnom Slovensku je najnižšie nasýtenie 30-50 %. Pod hranicou 50 % je na nasýtenie na približne polovici územia.

Viac informácií

 

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality