Relatívne nasýtenie pôdy


Nedostatok vlahy
                   
010203040506070 90100
0 = bod vädnutia; 50 = bod zníženej dostupnosti; 100 = poľná kapacita

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 19.11. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 12.11. do nedele 19.11. ráno)

 

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je na celom území vyššie ako 90 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je lokálne nasýtenie 30-40 % v západnej časti Podunajskej nížiny a lokálne aj na Záhorí. Na ostatnom území je nasýtenie prevažne vyššie ako 90 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je nasýtenie 60-70 % v západnej časti Podunajskej nížiny. Na východnom a strednom Slovensku je nasýtenie vyššie ako 90 %.

Viac informácií

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

12. november 2023 / 45. týždeň

previous next Stiahnuť close