Relatívne nasýtenie pôdy


Nedostatok vlahy
                   
010203040506070 90100
0 = bod vädnutia; 50 = bod zníženej dostupnosti; 100 = poľná kapacita

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 22.1. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 15.1. do nedele 22.1. ráno)

 

Zásobenie pôdy vlahou a RELATÍVNE NASÝTENIE v povrchovej vrstve (0-40 cm) je na celom území vyššie ako 90 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je ešte nasýtenie lokálne v okolí Bratislavy 20-30 %, na väčšine Podunajskej nížiny a na Záhorí je nasýtenie už vyššie ako 40 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je najnižšie nasýtenie 50-60 % na krajnom juhozápade. Na Záhorí, Spiši a Podunajskej nížine je nasýtenie najnižšie lokálne 60-70 %.

Viac informácií

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality