Relatívne nasýtenie pôdy


Nedostatok vlahy
                   
010203040506070 90100
0 = bod vädnutia; 50 = bod zníženej dostupnosti; 100 = poľná kapacita

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

 

v nedeľu 4.12. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 27.11. do nedele 4.12. ráno)

 

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) dosahuje najnižšie hodnoty 30-40 % ojedinele na Podunajskej nížine a Záhorí. Na väčšine stredného a východného Slovenska je nasýtenie vyššie ako 60 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je relatívne nasýtenie na veľkej časti Podunajskej nížiny v intervale 10-20 %, lokálne v okolí Bratislavy ešte pod 10 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je nasýtenie miestami na Podunajskej nížine v intervale 20-30 %, v okolí Bratislavy lokálne 10-20 %. Pod hranicou 50 % je nasýtenie na približne ¼ územia, a to hlavne na juhozápadnom Slovensku.

Viac informácií

 

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

13. november 2022 / 45. týždeň

previous next Stiahnuť close