Relatívne nasýtenie pôdy


Nedostatok vlahy
                   
010203040506070 90100
0 = bod vädnutia; 50 = bod zníženej dostupnosti; 100 = poľná kapacita

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 20.11. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 13.11. do nedele 20.11. ráno)

 

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) dosahuje najnižšie hodnoty 20-30 % ojedinele na Podunajskej nížine. Na Záhorí je najnižšie nasýtenie 30-40 %. Na strednom a východnom Slovensku je nasýtenie vyššie ako 70 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je stále nasýtenie na Žitnom ostrove a v okolí Bratislavy pod 10 %. Na veľkej časti Podunajskej nížiny je nasýtenie v intervale 10-20 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je nasýtenie len ojedinele na Podunajskej nížine v intervale 10-20 %. Pod hranicou 50 % je nasýtenie na približne ¼ územia, a to hlavne na juhozápadnom Slovensku.

Viac informácií

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

  • 4. 10. 2022

    3. ročník - stretnutie reportérov

    3. ročník diskusného odborného stretnutia „ MONITORING A HODNOTENIE DOPADOV SUCHA NA SLOVENSKU-stretnutie s reportérmi z praxe“.

  • 27. 7. 2022

    Prejavy sucha na lesných porastoch

    Pretrvávajúci nedostatok atmosférických zrážok v kombinácii s mimoriadne až extrémne vysokými hodnotami teploty vzduchu si v tomto roku začínajú vyberať svoju daň v podobe zhoršujúceho sa stavu vegetácie lesných porastov. Viac sa dozviete na stránkach SHMÚ.