Relatívne nasýtenie pôdy


Nedostatok vlahy
                   
010203040506070 90100
0 = bod vädnutia; 50 = bod zníženej dostupnosti; 100 = poľná kapacita

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 18.9. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 11.9. do nedele 18.9. ráno)

 

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je na väčšine územia vyššie ako 50 %, len ojedinele na juhu stredného a západného Slovenska je nasýtenie najmenej 20-30 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie pod 10 % stále miestami na juhu Slovenska (približne tretina územia). V celom pôdnom profile (0-100 cm) je nasýtenie najnižšie 10-20 % na Podunajskej nížine, na juhu stredného Slovenska a na Above. Bod zníženej dostupnosti je dosiahnutý na približne 40 % celkovej plochy.

Viac informácií

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

10. september 2022 / 36. týždeň

previous next close