Relatívne nasýtenie pôdy


Nedostatok vlahy
                   
010203040506070 90100
0 = bod vädnutia; 50 = bod zníženej dostupnosti; 100 = poľná kapacita

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 26.6. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 19.6. do nedele 26.6. ráno)

 

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je pod hranicou 10 % na väčšine južnej časti stredného a východného Slovenska. Hodnoty nasýtenia pod 50 % sú v tejto časti pôdy až na 95 % plochy. V hlbšej vrstve je nasýtenie pod 10 % zatiaľ na juhozápade Slovenska a lokálne aj na juhovýchode Slovenska (Gemer a Abov). V celom pôdnom profile (0-100 cm) je nasýtenie pod hranicou 10 % na Záhorí, v oblasti Komárna a Nových Zámkov a v južných oblastiach na strednom a východnom Slovensku. Pod hranicou 50 % je nasýtenie na 92 % územia.

Viac informácií

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

  • 27. 7. 2022

    Prejavy sucha na lesných porastoch

    Pretrvávajúci nedostatok atmosférických zrážok v kombinácii s mimoriadne až extrémne vysokými hodnotami teploty vzduchu si v tomto roku začínajú vyberať svoju daň v podobe zhoršujúceho sa stavu vegetácie lesných porastov. Viac sa dozviete na stránkach SHMÚ. 

  • 19. 7. 2022

    Nový produkt - percento zasiahnutého územia

     V stránke www.intersucho.sk v časti Intenzita sucha pribudol nový produt - grafické znázornenie percenta zasiahnutého územia vybranými kategóriami sucha.