Relatívne nasýtenie pôdy


Nedostatok vlahy
                   
010203040506070 90100
0 = bod vädnutia; 50 = bod zníženej dostupnosti; 100 = poľná kapacita

Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 19.6. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 12.6. do nedele 19.6. ráno)

 

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je najnižšie pod hranicou 10 % na juhu stredného a východného Slovenska, ale aj v Štiavnických vrchoch. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie nižšie ako 10 % na Záhorí, v okolí Bratislavy a lokálne aj na juhu Podunajskej nížiny. Na Podunajskej nížine, lokálne aj na juhu stredného a východného Slovenska je to väčšinou 10-20 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je nasýtenie nižšie ako 10 % na Záhorí a lokálne na Gemeri. Pod hranicou 50 % je nasýtenie už na 85 % celkovej plochy.

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality