Relatívne nasýtenie pôdy


Nedostatok vlahy
                   
010203040506070 90100
0 = bod vädnutia; 50 = bod zníženej dostupnosti; 100 = poľná kapacita

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 22.5. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 15.5. do nedele 22.5. ráno)

 

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je pod hranicou 10 % lokálne na juhu Podunajskej nížiny a na Záhorí. Na juhu východného Slovenska je najnižšie nasýtenie 10-20 %. Pod hranicou 50 % je nasýtenie v tejto vrstve pôdy už na 81 % územia. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie pod 10 % ojedinele na Záhorí, a na Podunajskej nížine to je najmenej 10-20 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je nasýtenie pod 10 % lokálne na Záhorí (celkovo to predstavuje 0,6 % územia). Na Podunajskej nížine a lokálne na Dolnom Zemplíne je nasýtenie najnižšie 10-20 %. Bod zníženej dostupnosti (nasýtenie nižšie ako 50 %) je dosiahnutý na približne polovici územia.

Viac informácií

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

  • 27. 7. 2022

    Prejavy sucha na lesných porastoch

    Pretrvávajúci nedostatok atmosférických zrážok v kombinácii s mimoriadne až extrémne vysokými hodnotami teploty vzduchu si v tomto roku začínajú vyberať svoju daň v podobe zhoršujúceho sa stavu vegetácie lesných porastov. Viac sa dozviete na stránkach SHMÚ. 

  • 19. 7. 2022

    Nový produkt - percento zasiahnutého územia

     V stránke www.intersucho.sk v časti Intenzita sucha pribudol nový produt - grafické znázornenie percenta zasiahnutého územia vybranými kategóriami sucha.

1. máj 2022 / 17. týždeň

previous next Stiahnuť close