Relatívne nasýtenie pôdy


Nedostatok vlahy
                   
010203040506070 90100
0 = bod vädnutia; 50 = bod zníženej dostupnosti; 100 = poľná kapacita

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 21.11. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 14.11. do nedele 21.11. ráno)

 

Zásobenie pôdy vlahou a RELATÍVNE NASÝTENIE v povrchovej vrstve (0-40 cm) je ojedinele na Podunajskej nížine v intervale 10-20 %. Na juhovýchodnom Slovensku je najnižšie nasýtenie 30-40 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) sú ešte stále hodnoty nasýtenia lokálne na juhozápade a juhovýchode do 10 %. Nasýtenie v intervale 10-20 % je na približne 13 % celkovej plochy. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je ojedinele nasýtenie na Podunajskej nížine v intervale 10-20 %.

Viac informácií

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

  • 20. 10. 2021

    Ocenenie lesníkov 2021

     Ocenili sme reportérov z Národnej monitorovacej siete v oblasti lesníctva.  Viac sa dozviete na stránke SHMÚ.

  • 16. 9. 2021

    Zhodnotenie sucha na jar a v lete 2021

     V nasledujúcom článku nájdete zhodnotenie sucha na jar a v lete 2021. Viac nájdete na stránke SHMU.

21. november 2021 / 46. týždeň

previous next Stiahnuť close