Relatívne nasýtenie pôdy


Nedostatok vlahy
                   
010203040506070 90100
0 = bod vädnutia; 50 = bod zníženej dostupnosti; 100 = poľná kapacita

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 12.9. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 5.9. do nedele 12.9. ráno)

 

Zásobenie pôdy vlahou a RELATÍVNE NASÝTENIE v povrchovej vrstve (0-40 cm) sa v posledných dvoch týždňoch znížilo na celom území Slovenska. Až na 57 % územia je nasýtenie nižšie ako 50 %. Pod hranicou 10 % je nasýtenie ojedinele na juhu a juhozápade Podunajskej nížiny. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie pod 10 % najmä na Podunajskej a Východoslovenskej nížine, Honte a na podhorí Malých Karpát. Nasýtenie v intervale hodnôt 10-20 % je na približne ¼ územia. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je nasýtenie pod 10 % v oblasti Nových Zámkov, Komárna, Bratislavy, Pezinka a Senca a lokálne aj na Honte. Nasýtenie 10-20 % je okrem Podunajskej nížiny, aj na Honte a Východoslovenskej nížine.

Viac informácií

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

  • 4. 10. 2022

    3. ročník - stretnutie reportérov

    3. ročník diskusného odborného stretnutia „ MONITORING A HODNOTENIE DOPADOV SUCHA NA SLOVENSKU-stretnutie s reportérmi z praxe“.

  • 27. 7. 2022

    Prejavy sucha na lesných porastoch

    Pretrvávajúci nedostatok atmosférických zrážok v kombinácii s mimoriadne až extrémne vysokými hodnotami teploty vzduchu si v tomto roku začínajú vyberať svoju daň v podobe zhoršujúceho sa stavu vegetácie lesných porastov. Viac sa dozviete na stránkach SHMÚ.