Relatívne nasýtenie pôdy


Nedostatok vlahy
                   
010203040506070 90100
0 = bod vädnutia; 50 = bod zníženej dostupnosti; 100 = poľná kapacita

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 18.10. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 11.10. do nedele 18.10. ráno)

 

Zásobenie pôdy vlahou a RELATÍVNE NASÝTENIE v povrchovej vrstve (0-40 cm) je na celom území nad hranicou 90 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie na takmer celom území nad 90 %, len na Zemplíne sú lokálne hodnoty od 60 do 90 %. V celom profile (0-100cm) je taktiež na takmer celom území nasýtenie nad 90 %, len lokálne na Zemplíne je v intervale 70-90 %.

Viac informácií

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

  • 29. 4. 2020

    Prvé príznaky sucha v roku 2020

    Sucho sa za posledné dva až tri týždne rozširuje na čoraz väčšiu plochu. V článku je zhrnutá aktuálna situácia a uvedené sú aj stručné informácie od odborníkov z praxe. Viac sa dočítate v článku na stránke SHMÚ.

  • 30. 10. 2019

    2.ročník stretnutia s reportérmi dopadov sucha v Smoleniciach

     Dňa 29.10.2019 sa v kongresovom cetren SAV v Smoleniciach konal už 2. ročník diskusného odborného stretnutia "MONITORING A HODNOTENIE DOPADOV SUCHA NA SLOVENSKU - stretnutie s reportérmi z praxe". Viac sa dočítate na stránke SHMÚ