Odchýlka pôdnej vlhkosti od zvyčajného stavu v období 1961 – 2015


  • bez rizika sucha
  • S0 znížená úroveň pôdnej vlahy
  • S1 začínajúce sucho
  • S2 mierne sucho
  • S3 výrazné sucho
  • S4 výnimočné sucho
  • S5 extrémne sucho

 

Graf vývoja intenzity sucha za posledných 12 týždňov v profile 0–100 cm. V grafe sú zobrazené všetky stupne intenzity sucha a ich priestorové pokrytie v % na celom území Slovenska.

PREDPOVEĎ INTENZITY SUCHA A RELATÍVNEHO NASÝTENIA NA 10 DNÍ

Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 11.2. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 4.2. do nedele 11.2. ráno)

 

Zásoba vody v pôde a relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve (0-40 cm) v intervale 70-90 % na Podunajskej nížine a ojedinele na Záhorí. Na väčšine územia je nasýtenie stále vyššie ako 90 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie 70-90 % na Podunajskej nížine, lokálne aj na Záhorí a Gemeri, inde sú hodnoty stále nad 90 %. Podobná situácia je aj v celom pôdnom profile (0-100 cm). Nasýtenie 70-90 % je len na Podunajskej nížine a ojedinele na Záhorí.

Miera intenzity sucha v celom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je len lokálne na juhozápade na úrovni zníženej dostupnosti pôdnej vlahy S0 na Záhorí a Podunajskej nížine. Na takmer celom území sa sucho nevyskytuje.

Deficit pôdnej vlahy je lokálne v okolí Malaciek a Pezinka do -20 mm. Na väčšine územia prevažuje nadbytok vlahy, prípadne normálne podmienky. Najvyšší nadbytok vlahy je +60 až +100 mm ojedinele na Podunajskej nížine a lokálne v okolí Popradu a Košíc. Normálne podmienky sú na takmer polovici územia.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 5.2. do 11.2.2024 spadlo najviac zrážok 80 až 100 mm v oblasti Nízkych Tatier, Starohorských vrchov, Kremnických vrchov a Veľkej Fatry. Najnižšie úhrny boli do 5 mm lokálne v okolí Kežmarku, na Šariši a Gemeri. Veľmi veterné počasie prevažovalo počas týždňa na väčšine územia Slovenska. Po teplotnej stránke bol týždeň mimoriadne teplý. Najvyššia teplota bola 19 °C v okolí Štúrova a najnižšie klesla teplota na -4 °C na Spiši a v Hnileckej doline. Týždenná suma výparu bola najnižšia 2,9 mm v Čaklove a najvyššia 13,3 mm v Bratislave-Kolibe. V percentách normálu bol výpar od 90 % v Michalovciach do 250 % v Žihárci.
 

 


 

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

1. február 2024 / 05. týždeň

previous next close