Odchýlka pôdnej vlhkosti od zvyčajného stavu v období 1961 – 2010


  • bez rizika sucha
  • S0 znížená úroveň pôdnej vlahy
  • S1 začínajúce sucho
  • S2 mierne sucho
  • S3 výrazné sucho
  • S4 výnimočné sucho
  • S5 extrémne sucho

Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 19.6. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 12.6. do nedele 19.6. ráno)

 

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) sa výrazne zhoršila a aktuálne je na úrovni výrazného až extrémneho sucha na väčšine stredného a východného Slovenska. Najhoršia situácia je na Gemeri, Spiši, Above, Zemplíne, ale lokálne aj na Pohroní, Liptove, Orave a severovýchode. Extrémne sucho zasahuje celkovo až 15,8 % územia. V povrchovej vrstve je situácia podobná ako v celom profile. V hlbšej vrstve je extrémne sucho na Gemeri, Above, Spiši a lokálne na Pohroní a severovýchode.

Viac informácií

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality