Odchýlka pôdnej vlhkosti od zvyčajného stavu v období 1961 – 2010


 • bez rizika sucha
 • S0 znížená úroveň pôdnej vlahy
 • S1 začínajúce sucho
 • S2 mierne sucho
 • S3 výrazné sucho
 • S4 výnimočné sucho
 • S5 extrémne sucho

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 22.5. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 15.5. do nedele 22.5. ráno)

 

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni výrazného až extrémneho sucha na juhu Podunajskej nížiny, juhovýchode Slovenska a lokálne aj na Záhorí, Orave a severovýchode. Extrémne sucho zasahuje 1 % celkovej plochy a nachádza sa na južnom Gemeri a na Dolnom Zemplíne. Začínajúce sucho je na viac ako 1/3 územia. V povrchovej vrstve výrazné až extrémne sucho zasahuje spolu takmer ¼ územia. Extrémne sucho je na juhovýchode, severovýchode Slovenska, a lokálne aj na Záhorí a Orave. V hlbšej vrstve sa situácia až tak nezhoršila. Výnimočné sucho je len lokálne na Záhorí. Výrazné sucho je okrem Záhoria, aj na Podunajskej nížine, Gemeri a Above.

Viac informácií

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

 • 20. 1. 2022

  Sucho v roku 2021

  Zhodnotenie sucha na Slovensku v roku 2021 aj dopady sucha na poľnohospodárov, ovocinárov aj lesníkov  nájdete na stránkach SHMU .

 • 20. 10. 2021

  Ocenenie lesníkov 2021

   Ocenili sme reportérov z Národnej monitorovacej siete v oblasti lesníctva.  Viac sa dozviete na stránke SHMÚ.