Odchýlka pôdnej vlhkosti od zvyčajného stavu v období 1961 – 2010


  • bez rizika sucha
  • S0 znížená úroveň pôdnej vlahy
  • S1 začínajúce sucho
  • S2 mierne sucho
  • S3 výrazné sucho
  • S4 výnimočné sucho
  • S5 extrémne sucho

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 12.9. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 5.9. do nedele 12.9. ráno)

 

Miera INTENZITY sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni výrazného sucha na východnom Slovensku a juhu Podunajskej nížiny. Výrazné sucho zasahuje celkovo 1,2 % územia. Výnimočné sucho je len lokálne v okolí Nových Zámkov. V povrchovej vrstve je taktiež výrazné sucho ojedinele na východnom Slovensku a juhu Podunajskej nížiny. Začínajúce sucho sa rozšírilo najmä na strednom a východnom Slovensku. Mierne sucho je aj na Honte a v okolí Pezinka. V hlbšej vrstve nenastali výraznejšie zmeny. Približne 90 % územia Slovenska je bez rizika sucha.

Viac informácií

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

12. september 2021 / 36. týždeň

previous next Stiahnuť close