The soil saturation deviation of average condition in 1961-2010


  • no drought occurence
  • S0 lowered soil mositure stage
  • S1 starting drought
  • S2 moderate drought
  • S3 significant drought
  • S4 abnormal drought
  • S5 extreme drought

Graf vývoja intenzity sucha za posledných 12 týždňov v profile 0–100 cm. V grafe sú zobrazené všetky stupne intenzity sucha a ich priestorové pokrytie v % na celom území Slovenska.

PREDPOVEĎ INTENZITY SUCHA NA 10 DNÍ

 

Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 31.7. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 24.7. do nedele 31.7. ráno)

 

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni začínajúceho sucha na približne 23 % územia. Výrazné až extrémne sucho ostalo v Slovenskom rudohorí a Dolnom Zemplíne. Extrémne sucho je v oblasti Michaloviec a Sobraniec. V povrchovej vrstve je situácia už priaznivá a takmer celé územie Slovenska je bez rizika sucha. V hlbšej vrstve sa ešte zásoba vody nedoplnila dostatočne a extrémne sucho zasahuje stále 56 % celkovej plochy.

Viac informácií