The soil saturation deviation of average condition in 1961-2015


  • no drought occurence
  • S0 lowered soil mositure stage
  • S1 starting drought
  • S2 moderate drought
  • S3 significant drought
  • S4 abnormal drought
  • S5 extreme drought

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 8.5. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 1.5. do nedele 8.5. ráno)

 

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni výrazného až výnimočného sucha na juhu a juhovýchode Podunajskej nížiny. Výrazné sucho pozorujeme už lokálne aj na východnom Slovensku. Situácia sa zlepšila najmä v povrchovej vrstve, kde je len lokálne na Podunajskej nížiny výrazné až výnimočné sucho. V hlbšej vrstve je výrazné sucho miestami na juhozápade Slovenska a celkovo zasahuje približne 7 % územia.

Viac informácií