Odchylka sucha od obvyklého stavu v období 1961 - 2015


 • bez rizika sucha
 • S0 snížená úroveň půdní vláhy
 • S1 počínající sucho
 • S2 mírné sucho
 • S3 výrazné sucho
 • S4 výjimečné sucho
 • S5 extrémní sucho

Procento zasaženého území vybranými kategoriemi sucha

Graf vývoje sucha za poslední 2 měsíce s výhledem na dalších 9 dní podle modelu ECMWF v profilu 0–100 cm. V grafu jsou zobrazeny všechny stupně síly sucha a jejich prostorové zastoupení v rámci republiky. Lze tedy přehledně sledovat jak se sucho v poslední době vyvíjelo a i jaký bude jeho následující trend.

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 19. 11. 2023 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 12. 11. 2023 do neděle 19. 11. 2023 ráno)


Shrnutí:
V uplynulém týdnu (12.11 – 18.11.2023) přes nás přecházelo více frontálních systémů. To mělo za následek, že každý den pršelo a často šlo o vydatnější srážky. Úhrny se nejčastěji pohybovaly od 10-25 mm/týden. V horských oblastech to bylo i okolo 70 mm/týden. Nejteplejší část týdne byla mezi úterým až čtvrtkem, kdy se maxima dostávala i nad hranici 10 °C, lokálně dokonce nad 15 °C. Naopak v sobotu většinou bylo jen během dne pod 5 °C.
Ke konci tohoto týdne se čeká ochlazení, které by mělo vydržet až do prosince. Teploty vzduchu budou podprůměrné a mělo by se objevit i sněžení v nižších polohách. Půdní vlhkost bude nadále velmi vysoká v hloubkách do 40 cm.

JAK PRACOVAT S MAPAMI?
Portál InterSucho přináší několik typů informací o suchu a jeho dopadech, které je třeba vyhodnocovat ve vzájemných souvislostech. Úvodní mapy Intenzity sucha a Deficitu zásoby vo0dy představují anomálii zásoby vody v půdě od stavu obvyklého v daném místě mezi lety 1961–2010. Oproti tomu mapa Nasycení půdy představuje odhad fyzické suchosti/vlhkosti půdy v daném pixelu a lze ji ověřit v terénu. Pro interpretaci, jak je dané nasycení půdy v daném místě obvyklé, je nutné použít odchylku od obvyklého stavu (tedy první dvě mapy). Zbývající mapy pak zachycují dopady sucha na stav vegetace a jednotlivé plodiny. Dopady sucha jsou vždy důsledkem kombinace absolutního nedostatku půdní vláhy, ale také její anomálnosti.

Intenzita sucha
Upozornění: Denně jsou aktualizované mapy v části Předpověď, ostatní mapy zachycují obvykle situaci v neděli ráno a k tomuto času se váže i text.
INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) není v současné době sledována.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) se i v minulém týdnu mírně snížila a v této vrstvě není sucho v podstatě sledováno až na drobné výjimky v Čechách.
Aktuálně se sucho (počínající až extrémní) na území České republiky vyskytuje cca na max 1 % území (půdní profil 0–100 cm).
Predikce pravděpodobnosti dosycení půdního profilu na příští dva měsíce je k dispozici na mapě dlouhodobé předpovědi na dva měsíce.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na většině území stouply vlhkosti půdy ve vrstvě 0-40 cm. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se nevyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na žádné stanici, v 10-50 cm na 3 % stanic a v 50-100 cm na 15 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 55 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 40 % stanic a v 50-100 cm na 16 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především ve vyšších polohách, nižší především v severozápadních Čechách a na jihu Moravy, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu
V uplynulém týdnu (12.11 – 18.11.2023) přes nás přecházelo více frontálních systémů. To mělo za následek, že každý den pršelo a často šlo o vydatnější srážky. Úhrny se nejčastěji pohybovaly od 10-25 mm/týden. V horských oblastech to bylo i okolo 70 mm/týden. Nejteplejší část týdne byla mezi úterým až čtvrtkem, kdy se maxima dostávala i nad hranici 10°C, lokálně dokonce nad 15°C. Naopak v sobotu většinou bylo jen během dne pod 5°C. Noční teploty se ale stále držely hlavně nad bodem mrazu. Pouze v pondělí a v pátek byla mrazivější rána. Výrazně větrnější počasí nás doprovázelo v úterý a ve středu.

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 19. 7. 2024

  Ohlédnutí za počasím letošního roku a jeho výhled na léto

  Průběh počasí byl nejen mezi zemědělci jedním z nejdiskutovanějších témat prvních měsíců letošního roku. Profesor Zdeněk Žalud z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR informuje o jeho stavu v časopise Úroda. Článek je k dispozici ZDE

 • 10. 7. 2024

  Kam s uhlíkem?

  Stále víc jihomoravských zemědělců se inspiruje principy regenerativního zemědělství z USA – neorají, zeminu nikdy nenechávají holou a zapojují býložravce. Kromě zdravější půdy, a tím i potravin, má šetrný přístup pomoct také klimatu, a to ukládáním oxidu uhličitého. Propagátorem postoje je i Karel Klem z Ústavu výzkumu globální změny.
  Celý článek pro deník Mladá Fronta DNES je k dispozici ZDE.