Odchylka sucha od obvyklého stavu v období 1961 - 2010


 • bez rizika sucha
 • S0 snížená úroveň půdní vláhy
 • S1 počínající sucho
 • S2 mírné sucho
 • S3 výrazné sucho
 • S4 výjimečné sucho
 • S5 extrémní sucho

Procento zasaženého území vybranými kategoriemi sucha

Graf vývoje sucha za poslední 2 měsíce s výhledem na dalších 9 dní podle modelu ECMWF v profilu 0–100 cm. V grafu jsou zobrazeny všechny stupně síly sucha a jejich prostorové zastoupení v rámci republiky. Lze tedy přehledně sledovat jak se sucho v poslední době vyvíjelo a i jaký bude jeho následující trend.

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 22. 01. 2023 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 15. 01. 2023 do neděle 22. 01. 2023 ráno)
 

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (15.1. – 21.1.2023) nás ovlivnila brázda nízkého tlaku a pak i vlastní tlaková níže. Vesměs každý den byly zaznamenány nějaké srážky. Na většině území republiky spadlo jen do 15 mm za týden. Ale na horách byly úhrny podstatně vyšší a to okolo 50-70 mm/týden. Hlavně ke konci týdny byly srážky sněhového charakteru a to nejčastěji mezi 3-5 cm/den. Během týdne se nám postupně ochlazovalo. Počátkem týdne byly maxima okolo 5°C, ale ke konci již okolo bodu mrazu.
Dalších 15 dnů bude celkově spíše teplotně podprůměrné. V druhé polovině tohoto týden se častěji dočkáme sněhových srážek.

JAK PRACOVAT S MAPAMI?
Portál InterSucho přináší několik typů informací o suchu a jeho dopadech, které je třeba vyhodnocovat ve vzájemných souvislostech. Úvodní mapy Intenzity sucha a Deficitu zásoby vo0dy představují anomálii zásoby vody v půdě od stavu obvyklého v daném místě mezi lety 1961–2010. Oproti tomu mapa Nasycení půdy představuje odhad fyzické suchosti/vlhkosti půdy v daném pixelu a lze ji ověřit v terénu. Pro interpretaci, jak je dané nasycení půdy v daném místě obvyklé, je nutné použít odchylku od obvyklého stavu (tedy první dvě mapy). Zbývající mapy pak zachycují dopady sucha na stav vegetace a jednotlivé plodiny. Dopady sucha jsou vždy důsledkem kombinace absolutního nedostatku půdní vláhy, ale také její anomálnosti.

Intenzita sucha
Upozornění: Denně jsou aktualizované mapy v části Předpověď, ostatní mapy zachycují obvykle situaci v neděli ráno a k tomuto času se váže i text.
INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) se v minulém týdnu objevila mírně v pohraničních pohořích, je sledováno počínající sucho, ale srážky jsou zatím vázány ve sněhu a v modelu nejsou zatím vzaty do úvahu. Na zbytku území není sledováno sucho.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) není nijak dramatická a počínající sucho je sledováno místy v pohraničních pohořích.
Aktuálně se sucho (počínající až extrémní) na území České republiky vyskytuje cca na max 4 % území (půdní profil 0–100 cm). Predikce pravděpodobnosti dosycení půdního profilu na příští dva měsíce je k dispozici na mapě dlouhodobé předpovědi na dva měsíce.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti

Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu došlo na většině území k růstu vlhkosti půdy ve vrstvě 0-20 cm, ve vrstvě 20-100 cm byly změny malé. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se nevyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na žádné stanici, v 10 až 50 cm je na 5 % stanic a v 50-100 cm na 10 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 70 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 57 % stanic a v 50-100 cm na 16 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především na severovýchodě Čech, nižší především na jihu Moravy a v severozápadních a západních Čechách, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu
V uplynulém týdnu (15.1. – 21.1.2023) nás ovlivnila brázda nízkého tlaku a pak i vlastní tlaková níže. Vesměs každý den byly zaznamenány nějaké srážky. Na většině území republiky spadlo jen do 15 mm za týden. Ale na horách byly úhrny podstatně vyšší a to okolo 50-70 mm/týden. Hlavně ke konci týdny byly srážky sněhového charakteru a to nejčastěji mezi 3-5 cm/den. Během týdne se nám postupně ochlazovalo. Počátkem týdne byly maxima okolo 5°C, ale ke konci již okolo bodu mrazu. Do středy včetně byly minimální teploty většinou nad bodem mrazu, poté se ochladilo až k -5°C. Větrnější počasí bylo počátkem a koncem týdne.

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 4. 12. 2023

  Chumelí a mrzne, takže globální oteplování je výmysl. Proč to není pravda

  S časně prosincovým chumelením a mrazy se v Česku objevily hlasy zpochybňující klimatickou změnu a globální oteplování. Klimatolog Pavel Zahradníček sleduje, jak se mění podnebí v Česku, a říká jasně:„Zima v Česku se krátí.“
  Rozhovor pro seznamzpravy.cz s Pavlem Zahradníčkem k přečtení ZDE.

 • 12. 10. 2023

  Kvalita a výnos piva se díky projevům klimatické změny zhoršuje

  Růst teplot a stále častější sucha vedla a povedou ke snižování výnosu aromatického chmele v tradičních chmelařských oblastech v Evropě. S výnosem se snižuje obsah alfa látek, které určují chuť a hořkost piva. To jsou hlavní výstupy z právě publikované práce vědců z CzechGlobe ve vědeckém periodiku Nature Communications. Kvalita piva a negativních dopadů klimatické změny na něj je tak nyní předmětem zájmů řady tuzemských i zahraničních médií.