Zhodnotenie sucha v roku 2022

Rok 2022 bol z hľadiska výskytu sucha na Slovensku výnimočný.

Extrémne suché podmienky sa vyskytli na viac ako polovici územia Slovenska a trvanie sucha bolo na niektorých miestach dlhšie ako 200 dní. Vo väčšine okresov na území Slovenska bola úroda veľmi nízka a sucho významne zasiahlo aj lesné ekosystémy. Viac sa dozviete na stránke SHMÚ.