Soil moisture deficit [mm]


                          
-100-80-60-40-20-5520406080100
Odchylka od obvyklé zásoby vody v půdě v daném období

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 26.6. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 19.6. do nedele 26.6. ráno)

 

Deficit pôdnej vlahy už pozorujeme na 99,5 % územia. Normálne podmienky sú len na 0,5 % celkovej plochy. Najvyšší deficit je -80 až -100 mm lokálne na Orave a Spiši. Deficit do -80 mm je miestami najmä na východnom Slovensku a ojedinele aj na strednom Slovensku. Nadbytok vlahy nikde nepozorujeme.

Viac informácií