Estimated drought impacts on yield


 • nejsou data
 • no drought impact
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • no drought impact
 • drought with no impact on yield
 • drought with impact on yield
 • drought with fundamental impact on yield
 • barley, wheat, rape
 • suger beet, potatoes
 • maize
 • fruit orchard
 • grape vine

Mapa počtu reportérov z jednotlivých okresov za posledné hlásenia dopadov na poľnohospodárstvo:

INFORMÁCIE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESOV OD NAŠICH REPORTÉROV (neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch):

Spišská Nová Ves: „Spadli 2 mm zrážok, vlhko síce je, ale zásoby vody sú nízke /podľa stavov hladiny v šachtách/. Oziminy vo veľmi dobrom stave- 2-3 odnože počty rastlín 400-500 a vyrovnané. Mak ozimný vo výbornom stave taktiež. Porasty krmovín-lucerna aj trávy v peknom zelenom stave - bez chorôb a výpadov.“

Púchov: „Minulý týždeň takmer bez zrážok.“

Myjava: „Zrážky 2 mm.“

Bardejov: „Bez zrážok.“

Partizánske: „Za posledný týždeň spadlo 0 mm zrážok.“

Piešťany: „Opäť najchladnejší týždeň, občas aj mrzne. Zrážky 1,6 mm. Oziminám (pšenica, repka) to očividne vyhovuje.“

Nitra: „V hodnotenom období sa teploty vzduchu pohybovali v rozsahu -2,1 °C do +8,4 °C. Bol zaznamenaný prvý nočný mráz. Zrážky boli veľmi malé (pršalo/mrholilo  2x za týždeň) - úhrnom spadlo 2,03 mm . Slnka je málo, pôda nevysychá.“

Dunajská Streda: „Na porastoch jačmeňa ozimného a niektorých parcelách repky už vidno prejavy začínajúceho nedostatku vody v pôde. Úhrn zrážok za uplynulý týždeň 5 mm.“

Šaľa: „2.12.  1,5 mm, 4.12. 2,5 mm.“

Pezinok : „6,2 mm.“

Komárno: „Zrážky 3,2 mm.“

Nové Zámky: „Množstvo zrážok v 48. týždni - 1,7 mm.“

Piešťany: „Počas sledovaného obdobia bolo namerané 3,5 mm zrážok.“

Detva: „V lese, pod krovinatým a stromovým porastom pretrváva naďalej v hlbších vrstvách sucho. Nasýtenie je max. do 30 cm.“

Nitra: „V týždni žiadne relevantné zrážky, v pivnici kde ešte aj vlani o tomto čase tiekla na podlahe voda  a bolo ju treba odčerpávať sa teraz ešte stále práši.“

Lučenec: „48. týždeň = inverzia a nadmerné teploty pretrváva, zrážky neboli zaznamenané. Začiatok astronomickej zimy je teplý.“

Senica: „Zrážky za 48. týždeň 6,08 mm.“

Prievidza: „48. týždeň zrážky 0,42 mm. Teplota sa pohybovala v rozmedzí -2 – 12 °C. Oziminy sú dobré zakorenené.“

Kežmarok: „Sucho nie je. Je zima a slabé zrážky, ktoré padli  sa držia v pôde.“

Levice: „Zrážky za posledné sledované obdobie boli 2 mm.“

Nové Mesto nad Váhom: „ V hodnotenom týždni spadlo len 2,1 mm zrážok, za mesiac november len 19,1 mm a od začiatku roka do konca novembra  458,4 mm zrážok. Priemerný ročný úhrn 805 mm je v nedohľadne.“

 

8. December 2022 / 49. week

previous next stáhnout close