Estimated drought impacts on yield


 • nejsou data
 • no drought impact
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • no drought impact
 • drought with no impact on yield
 • drought with impact on yield
 • drought with fundamental impact on yield
 • barley, wheat, rape
 • suger beet, potatoes
 • maize
 • fruit orchard
 • grape vine

Mapa počtu reportérov z jednotlivých okresov za posledné hlásenia dopadov na poľnohospodárstvo:

INFORMÁCIE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESOV OD NAŠICH REPORTÉROV (neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch):

Levice: „Zrážky za posledné sledované obdobie boli 0 mm. Sucho spôsobuje pomalé vzchádzanie ozimných obilnín a nedostatočné využívanie živín rastlinami. Na poliach to začína byť zlé.“

Komárno: „Zrážky neboli, len rosy a hmly.“

Piešťany: „Spŕchol milimetrík, situácia sa nemení.“

Nové Zámky: „Zrážky 46.týždeň = 0,0 mm.“

Vranov nad Topľou: „Za uplynulý týždeň napršalo 4,9 mm zrážok. Povrch pôdy je vlhký, ale v spodnejších vrstvách pôdneho profilu je nedostatok vlahy.“

Púchov: „V minulom týždni takmer žiadne zrážky.“

Nitra: „Celý týždeň bez zrážok. Pôda na povrchu začína zasychať.“

Bardejov: „3,6 mm zrážok za minulý týždeň.“

Kežmarok: „Týždeň bez zrážok, denné teploty cca 8°C, nočné pod bodom mrazu zvýšili nedostatok vlahy v pôde. Čo sa prejavuje na nižšej kompletnosti neskôr siatych porastov ozimín.“

Spišská Nová Ves: „Spadlo 0,5 mm zrážok, oziminy napriek suchu v dobrom stave - pomalší vývoj - stále 1 odnož, sem-tam začína druhá, ozimný mak v dobrom stave.“

Zvolen: „Za minulý týždeň sme nezaznamenali žiadne zrážky.“

Piešťany: „Počas sledovaného obdobia spadlo 2,1 mm dažďových zrážok.“

Senica: „Zrážky za 46.týždeň 0,32 mm.“

Nové Zámky: „Množstvo zrážok v 46.týždni - 0,6 mm.“

Nitra: „Mrholenie, alebo nemerateľné zrážky v uplynulých dňoch.“ 

Lučenec: „46. týždeň. Prvé dni ešte pretrvával inverzný ráz počasia, ranné mrazíky a cez deň slnečné počasie. V druhej polovici týždňa sa zamračilo a bolo väčšinou hmlisté počasie, teploty boli mierne nadpriemerné. Ani v tomto týždni neboli zaznamenané žiadne zrážky.“

Prievidza: „46.týżdeň zrážky z hmly a mrholenia 0,64 mm. Sucho pretrváva.“