Impacts on forests


  • No drough impact
  • Initial signs of drought
  • Advanced signs of drought
  • Planting failed due to drought
  • No report
  • No drough impact
  • Observed drought imapcts
  • Deciduous
  • Conifer

Mapa počtu reportérov z jednotlivých okresov za posledné hlásenia dopadov na LESNÍCTVO:

INFORMÁCIE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESOV OD NAŠICH REPORTÉROV (neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch):

Snina: „Mráz (nameraný v 7.00 hod.) v utorok a štvrtok -7 °C, streda -8,5 °C, piatok -2 °C.“

Bratislava: „Bez negatívnych dopadov na lesné porasty, zatiaľ.“

Zlaté Moravce: „Povrch je OK. V hlbších vrstvách voda chýba -studne, dolinové potoky.“

Levice: „Pôda vlhká, zanecháva vlhký pocit na prstoch. Stav hladiny vody v menších vodných tokoch bez doplnenia vody. Množstvo zrážok za posledné obdobie cca 2 mm.“

Nové Zámky: „Pôda vlhká, dobre tvarovateľná s možnosťou otlačenia prsta. Stav hladiny vody v menších vodných tokoch bez výrazného doplnenia hladiny vody. Množstvo zrážok za posledné obdobie cca 10 mm.“

Levice: „Zrážky 0,4 mm.“

 

1. December 2022 / 48. week

previous next stáhnout close