Impacts on forests


  • No drough impact
  • Initial signs of drought
  • Advanced signs of drought
  • Planting failed due to drought
  • No report
  • No drough impact
  • Observed drought imapcts
  • Deciduous
  • Conifer

Mapa počtu reportérov z jednotlivých okresov za posledné hlásenia dopadov na LESNÍCTVO:

INFORMÁCIE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESOV OD NAŠICH REPORTÉROV (neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch):

Levice: „Suchší povrch pôdy, znižovanie hladiny vody v menších vodných tokoch bez dopadov na mladé lesné porasty. Stav zrážok za posledné obdobie cca 5 mm.“

Nové Zámky: „Suchší povrch pôdy, znižovanie hladiny vody v menších vodných tokoch, bez dopadov na mladé lesné porasty. Stav zrážok za posledné obdobie cca 12 mm.“

Bratislava: „Včera v Bratislave večer dážď, slabá, krátkotrvajúca búrka. Negatívne prejavy sucha na mladých lesných porastoch a na starších a starých lesných porastoch sme dosiaľ nezaznamenali.“

Bánovce nad Bebravou: „Zrážky v lokalite Kulháň za sledované obdobie: 4 mm.“

Senica: „Úhrn zrážok za predchádzajúce obdobie 23 mm (zrážky z búrok). Na konci týždňa veterno.“