Impacts on forests


  • No drough impact
  • Initial signs of drought
  • Advanced signs of drought
  • Planting failed due to drought
  • No report
  • No drough impact
  • Observed drought imapcts
  • Deciduous
  • Conifer

Mapa počtu reportérov z jednotlivých okresov za posledné hlásenia dopadov na LESNÍCTVO:

 

INFORMÁCIE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESOV OD NAŠICH REPORTÉROV (neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch):

Bratislava: „Bez negatívnych dopadov na mladé lesné porasty, pôda ledva stupeň 3.“

Senica: „Pôda je niektoré dni suchšia iné zasa premočená, zrážky nie sú trvalé ale iba niekoľko hodinové.“

Banská Bystrica : „Oteplenie, žiadne zrážky ani lokálne búrky.“

Topoľčany: „Zrážky v lokalite Kulháň za sledované obdobie: 8 mm.“

Nitra: „Hladina vodných tokov v lese je na túto ročnú dobu štandardná. Nie sú pozorované na porastoch následky nedostatku vody v pôde. Vlaha bola za posledný týždeň doplnená formou dažďa z búrok a rannej rosy.“