Impacts on forests


  • No drough impact
  • Initial signs of drought
  • Advanced signs of drought
  • Planting failed due to drought
  • No report
  • No drough impact
  • Observed drought imapcts
  • Deciduous
  • Conifer

Mapa počtu reportérov z jednotlivých okresov za posledné hlásenia dopadov na LESNÍCTVO:

INFORMÁCIE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESOV OD NAŠICH REPORTÉROV (neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch):

Levice: „Suchý povrch pôdy, malé vodné toky s výrazne zníženým stavom hladiny vody bez dopadov na mladé  lesné porasty a mladiny. Množstvo zrážok od posledného hlásenia 0 mm.“

Nové Zámky: „Vplyv sucha už nemožno hodnotiť.“

Stropkov: „Mierny zrážkový deficit nemá badateľný negatívny vplyv na lesné porasty ani vysadenú kultúru.“

Prievidza: „Suchá prašná pôda. Pokročilé štádium sucha so začínajúcimi prejavmi.“

Ružomberok: „Stromy už mimo vegetačného obdobia.“

Trnava: „Už začína primŕzať, ale vlahy je málo.“

Trebišov: „Pôda je už vodou zásobená dobre, ale potoky sú stále skoro suché.“

Brezno: „Suchý povrch pôdy.“

Trnava: „Úhrn zrážok za uplynulý týždeň do 1 mm. Bez strát na zalesňovaní.“

Levice: „Zrážky za posledné za obdobie sú nulové, prejavy sucha sú veľmi viditeľné hlavne na vysychavých stanovištiach.“