Impacts on forests


  • No drough impact
  • Initial signs of drought
  • Advanced signs of drought
  • Planting failed due to drought
  • No report
  • No drough impact
  • Observed drought imapcts
  • Deciduous
  • Conifer

Mapa počtu reportérov z jednotlivých okresov za posledné hlásenia dopadov na LESNÍCTVO:

INFORMÁCIE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESOV OD NAŠICH REPORTÉROV (neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch):

Rožňava: „V posledných  dňoch  týždňa  pribudlo  15  cm  mokrého snehu, vylepšilo to vodnú bilanciu v pôdnom  profile. V ďalších  dňoch ranné  teploty klesali do - 10 stupňov.“  

Pezinok: „Vplyv sucha na prirodzené zmladenie, umelú výsadbu a mladiny budeme môcť seriózne vyhodnotiť až počas vegetačného obdobia.“

Liptovský Mikuláš: „Bolo suché a slnečné počasie, takže sneh sa dosť výrazne topil, ale v nedeľu napadlo 10 cm nového a začalo silne mrznúť.“

Malacky: „Maximálna teplota v 12. týždni dosiahla hodnotu 20,5 °C a minimálna teplota vo výške 25 cm na pozorovanom stanovišti klesla na hodnotu -6,9 °C. Úhrn zrážok bol 4,1 mm.“ 

Banská Bystrica: „Mrznutie.“

Brezno: „21.3.2020 napadalo 10 cm snehu a výrazne sa ochladilo.“

Prešov: „Bez zrážok, pretrváva veterný charakter počasia so slabými nočnými mrazmi.“