Relative soil saturation


Moisture deficiency
                   
010203040506070 90100
0 = wilting point; 50 = point of decreased availability; 100 = field capacity

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 21.11. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 14.11. do nedele 21.11. ráno)

 

Zásobenie pôdy vlahou a RELATÍVNE NASÝTENIE v povrchovej vrstve (0-40 cm) je ojedinele na Podunajskej nížine v intervale 10-20 %. Na juhovýchodnom Slovensku je najnižšie nasýtenie 30-40 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) sú ešte stále hodnoty nasýtenia lokálne na juhozápade a juhovýchode do 10 %. Nasýtenie v intervale 10-20 % je na približne 13 % celkovej plochy. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je ojedinele nasýtenie na Podunajskej nížine v intervale 10-20 %.

Viac informácií