Relative soil saturation


Moisture deficiency
                   
010203040506070 90100
0 = wilting point; 50 = point of decreased availability; 100 = field capacity

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 10.10. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 3.10. do nedele 10.10. ráno)

 

Zásobenie pôdy vlahou a RELATÍVNE NASÝTENIE v povrchovej vrstve (0-40 cm) je na juhovýchode lokálne pod hranicou 10 %. Na Podunajskej nížine je najnižšie nasýtenie 20-30 %. V hlbšej vrstve pôdy (40-100 cm) je lokálne ešte stále nasýtenie pod hranicou 10 % na Podunajskej nížine, Honte a Dolnom Zemplíne. Nasýtenie v intervale 10-20 % sa nachádza na približne 18 % celkovej plochy. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je lokálne nasýtenie pod hranicou 10 % len na juhovýchodnom Slovensku. Na Podunajskej nížine je nasýtenie najnižšie v intervale 10-20 %.

Viac informácií