Relative soil saturation


Moisture deficiency
                   
010203040506070 90100
0 = wilting point; 50 = point of decreased availability; 100 = field capacity

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 22. 03. 2020 o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 15. 03. 2019 do nedele 22. 03. 2020 ráno)

 

Zásobenie pôdy vlahou a RELATÍVNE NASÝTENIE v povrchovej vrstve (0-40 cm) je na Záhorí, Spiši, Šariši a Above ojedinele v intervale 50-60 %. Na väčšine územia je nasýtenie v intervale 70-90 %, na strednom Slovensku prevažne 90 % a viac. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je stále nasýtenie na väčšine Slovenska nad 90 %. V celom profile (0-100 cm) je nasýtenie na väčšine Slovenska nad 70 %, na Záhorí je ojedinele nasýtenie v intervale 60-70 %.

Viac informácií