The soil saturation deviation of average condition in 1961-2010


  • no drought occurence
  • S0 lowered soil mositure stage
  • S1 starting drought
  • S2 moderate drought
  • S3 significant drought
  • S4 abnormal drought
  • S5 extreme drought

 Graf vývoja intenzity sucha za posledných 12 týždňov v profile 0–100 cm. V grafe sú zobrazené všetky stupne intenzity sucha a ich priestorové pokrytie v % na celom území Slovenska.

PREDPOVEĎ INTENZITY SUCHA NA 10 DNÍ

Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 4.12. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 27.11. do nedele 4.12. ráno)

 

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni mierneho až výrazného sucha ojedinele na západnom a strednom Slovensku. Výrazné sucho je najmä v oblasti Dunajskej Stredy, Šale, Galanty a Pezinka a celkovo to predstavuje 1,2 % územia Slovenska. V povrchovej vrstve sa začínajúce až mierne sucho rozširuje najmä na západnom Slovensku a v priľahlej časti stredného Slovenska. V hlbšej vrstve je výrazné a lokálne až extrémne sucho len na krajnom juhozápade Slovenska.

Viac informácií

 

1. December 2022 / 48. week

previous next close