The soil saturation deviation of average condition in 1961-2015


  • no drought occurence
  • S0 lowered soil mositure stage
  • S1 starting drought
  • S2 moderate drought
  • S3 significant drought
  • S4 abnormal drought
  • S5 extreme drought

Graf vývoja intenzity sucha za posledných 12 týždňov v profile 0–100 cm. V grafe sú zobrazené všetky stupne intenzity sucha a ich priestorové pokrytie v % na celom území Slovenska.

PREDPOVEĎ INTENZITY SUCHA NA 10 DNÍ

Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 20.11. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 13.11. do nedele 20.11. ráno)

 

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni výrazného až výnimočného sucha ojedinele na Žitnom ostrove. Začínajúce sucho sa rozširuje najmä na západnom Slovensku. Sucho sa nevyskytuje na približne 2/3 územia. V povrchovej vrstve je začínajúce sucho na veľkej časti západného Slovenska a na Žitnom ostrove je mierne sucho. V hlbšej vrstve je výrazné sucho lokálne na juhozápade a Above.

Viac informácií